Het werken in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg met kinderen, jongeren en ouders is een mooi, waardevol en veeleisend vak. We worden voortdurend uitgedaagd om onszelf te ontwikkelen. In kennis, kunde en vaardigheden, maar ook is het van groot belang oog te houden voor het contact met je eigen gevoel, waarden en normen en dit met elkaar in balans te laten zijn. In dit proces is supervisie ondersteunend aan je professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Het werken in de geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg met kinderen, jongeren en ouders is een mooi, waardevol en veeleisend vak. We worden voortdurend uitgedaagd om onszelf te ontwikkelen. In kennis, kunde en vaardigheden, maar ook is het van groot belang oog te houden voor het contact met je eigen gevoel, waarden en normen en dit met elkaar in balans te laten zijn. In dit proces is supervisie ondersteunend aan je professionele ontwikkeling en persoonlijke groei.

Praktijk voor supervisie & consultatie

We don’t see

things as they are,

we see them

as we are.

 

~Anais Nin~

Supervisie

Wanneer je als gedragswetenschapper, GZ psycholoog, of in een andere functie merkt dat er veel van je wordt gevraagd, je ervaringen wil verwerken en integreren in je rol als behandelaar, als je tegen moeilijkheden aanloopt in het bieden van supervisie en werkbegeleiding, en/of graag scherp wil blijven op je persoonlijke ontwikkeling, is supervisie mogelijk.

Lees meer over Supervisie

We don’t see things as they are, we see them as we are.

 

~Anais Nin~

supervisie & consultatie

Consultatie

Als klinisch psycholoog kan ik ingeschakeld worden voor consultatie in ingewikkelde situaties of bij (zorg)vragen waarbij specialistische deskundigheid gevraagd wordt op het gebied van diagnostiek en behandeling bij complexe vormen van psychopathologie bij kinderen en adolescenten.

Lees meer over Consultatie

Over Nicole

Taal maken voor wat nog niet gezegd kan worden, kijken en luisteren om te onderzoeken van wat ons onbewust in beweging brengt: deze belangrijke pijlers in het werk vormen een basis waarover ik graag met collega’s in gesprek ben, om steeds weer te zoeken naar de beste manier om contact te maken met een gezin en aan te sluiten bij vragen die leven.

Lees meer over Nicole

 

 

Praktijk voor supervisie & consultatie

Klinische psychologie en psychotherapie

Buitengebied Enschede - Losser

 

     

logo

copyright Nicole Baas | webdesign Studio Jimmy Lou